BACK    BACK to After Debat

Weekly Residuum 31 - januari 2001 B
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


  Bericht aan Debatmeester I

Het Stadsdeelraadbestuur van Amsterdam-Zuid heeft besloten de plannen voor het Rijksmuseum drastisch te herzien. Vooruitlopend op het "Debat over Het Nieuwe Rijksmuseum", dat 6 februari a.s. zal plaatsvinden, heeft de deelraad gekozen uit twee varianten. Er bestonden al gevorderde plannen om het Rijksmuseum te verplaatsen naar het midden van de wei, die hardnekkig Museumplein wordt genoemd. Het Rijksmuseum zou dan op een heuvel komen te staan, met dien verstande dat de huidige onderdoorgang met vier boogjes in één grote boog zou worden veranderd, die bovendien tot aan het maaiveld zou worden doorgetrokken, zodat een vrij uitzicht op het Concertgebouw zou zijn gewaarborgd. Tevens zou het middenstuk van het Rijksmuseum drie keer zo hoog worden. Het nieuwe gedeelte van het Van Goghmuseum zou in de context van dit plan in zijn geheel onder de grond verdwijnen. Op de plaats, waar het Rijksmuseum nu nog staat, zou een geheel glazen variant van het gebouw van Cuypers worden opgetrokken, waarbij de architekten zich eigentijdse aanpassingen zouden mogen veroorloven. Ook dit museum zou worden voorzien van een onderdoorgang, zeker twee keer zo breed en hoog als de bestaande, die dan een vrij uitzicht geeft op het verplaatste Rijksmuseum en het achterliggende Concertgebouw.Het Rijksmuseum in zijn huidige staat.


Om budgettaire redenen heeft de deelraad besloten te gaan voor een minder ingrijpend plan. De verhoging van het middenstuk van het Rijksmuseum blijft gehandhaafd. De onderdoorgang wordt aanzienlijk vergroot, zodanig dat het Rijksmuseum niet meer wordt ervaren als een barricade tussen het Centrum en Zuid. Verdere uitbreidingen zullen geheel ondergronds komen, onder de tuinen van het museum.
Deze variant van "Het Nieuwe Rijksmuseum" heeft het niet gehaald.


BACK