English translation
BACK to Contemporary Silver BACK BACK to Publications

Goudji
catalogus tentoonstelling december 2000      Deze catalogus is verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling van Goudji van 6 t/m 21 december 2000, en is samengesteld en geschreven door Koen Nieuwendijk. (16 pagina's, 19 afbeeldingen in kleur, ISBN 90-70-402-13-0)


De schoonste paradox in de wereld van heden
daarover gaat het relaas van Goudji
het relaas van het verleden
door de ogen van het heden
de paradox van genietingen en gemakzucht en complexiteit
die vroeger niet bestond
want mocht luxe wel bestaan
de uitgangspunten waren eenvoudig
het leven was wreed
gegeten of gegeten worden
zelfs Macchiavelli was maar aan weinigen besteed
hogere machten, en lagere net zo goed
maakten meer indruk met pracht en praal
met wreedheden en geweld
dan met de subtiliteit, die wij hopen te verkiezenDes te sterker wordt ons oog getroffen
door de Spartaanse luxe van Goudji
dat waren we vergeten
hoe onbarmhartig mooi iets kan zijn
hoe gloeiend en betoverend
wars van intellectuele ballast
als argument althans, want denken is van alle tijden
geen wonder ook
Goudji brengt als Georgisch landsman
geboren en getogen in een gebied
waar culturen altijd al welig tierden
waaraan wij ons vanaf een afstand plegen te vergapen
zijn hele erfenis inOpeens is daar de confrontatie
als met aan te raken mythen
een bokaal draagt een hele zaal
waar slechts even het wapengekletter is verstomd
waar de godsgedachte nog doet sidderen
waar ontzag gespannen als een boog
zich ontspant in een symbool
het wiel van de tijd kent begin noch einde
zilveren spaken verblinden ons nuchtere brein
het verhaal van rijkdom
waar wij eeuwig naar talen
wijsheid, strengheid, liefde, schoonheid
gevangen nu in zilver en edelstenen
dat heeft Goudji ons geschonken


BACK