HOME
BACK to Artists & Available

Peter van Poppel


Contact via E-mail
Contact form
More about Van Poppel
Back to Spring 2020


Recently sold"Vrij Paard" 2003 tempera en alkyd/karton op hout
26 x 19 cm (verkocht - sold)


Laat u zich niet misleiden door de titel "Vrij Paard". Zoals gewoonlijk bij Peter van Poppel is ook deze kryptisch. De menselijke ogen van wat wij door toedoen van de titel als een paard zien, doen het beeld al wat kantelen. En wat zou een vrij paard moeten zijn als daar een mens op zit? Wees niet ongerust, op logica mag dit dan niet lijken, maar als ik associatie zeg, dan vindt u het helemaal niet vreemd als ik vervolgens uitleg dat het paard in dit schilderij symbool staat voor het lot.
Ooit viel een vrouw van een paard, of ze zwerd afgeworpen, dat laat ik even in het midden, in het besef dat we het paarden niet kwalijk nemen als ze dat met hun ruiters doen. Paarden zijn vluchtdieren, in een schrikreactie vallen ze terug op dit patroon. De ruiter neemt dat voor lief, of negeert het lot, wat bloot legt dat we met het lot eigenljk niet goed raad weten.
De vrouw brak haar been, en hield daar een deukje in dat been aan over. Voor Peter van Poppel reden om de vrouw met enige regelmaat in zijn schilderijen terug te laten keren. Het paard heeft in de loop der jaren de gedaante gekregen van een fabeldier, dat met de beste bedoelingen toch eeuwig onberekenbaar blijft. Zoals het lot dus, hoewel het lot weer geen bedoelingen heeft, althans, dat vermoedt men.

"Monameester" 1973 acryl en olieverf/hechthout
24 x 20,5 cm (verkocht - sold)


Afgebeeld in het boek Groot Atelier (p. 39), met als onderschrift "De samensmelting van de Mona Lisa met de Schoolmeester met Kind van Westerik".
"Kleine Ikonenschilder" 1976 olieverf/paneel
11,5 x 9,1 cm (verkocht - sold)

"Kleine Blote Kont" 1975 olieverf/paneel 6,2 x 8,3 cm (verkocht - sold)

Afgebeeld in het boek Groot Atelier (p. 54), met als onderschrift "Sommige titels doen weinig subtiel aan. Dat komt doordat ik werktitels zo vaak gebruik in notities en brieven dat ze al snel definitief worden"."Stouterd" 2015 gouache en gemengde techniek
18,2 x 13,8 cm (verkocht - sold)

"Knipoog" 2010-2018 gouache en gemengde techniek
27,5 x 19 cm (verkocht - sold)

"Utrechtse Poëzie" 2012 gouache en gemengde techniek
18,2 x 17,2 cm (verkocht - sold)

"Zoet Geluk" 2003 tempera en alkyd/karton/paneel
15,7 x 26,5 cm (verkocht - sold)

"Zigzag" 1997/2004 tempera en alkyd/karton/paneel 31,2 x 23,4 cm (verkocht - sold)

"Wit Kind" 2011-2012 tempera en alkyd/karton/paneel 19,2 x 20 cm (verkocht - sold)

"Zeg Maar Titi" 1990-2000 tempera en alkyd/karton/paneel 29,5 x 21 cm (verkocht - sold)

"Sneeuwduif" 2013 tempera en alkyd/karton/paneel 22 x 16 cm (verkocht - sold)

"Oorbelleke" 1998-2000 tempera en alkyd/karton/paneel 30 x 23 cm (verkocht - sold)

"Griekse Manieren" 2005-2010 tempera en alkyd/karton/paneel 25 x 19 cm (verkocht - sold)Available
"Cherubijntje" 1976 tempera en alkyd/karton
19 x 11,8 cm € 6.400Dit schilderijtje is na zijn ontstaan in 1976 tot voor kort verborgen geweest in een particuliere collectie. Peter van Poppel schilderde het als ontwerp voor een boekomslag voor “De Laatste Eer” van F. Bordewijk, een bundel met grafreden. Een titel heeft het nooit gekend, en in mijn ogen leent die zwaarmoedige boektitel zich daarvoor niet echt, zeker gezien redelijk luchthartige manier waarop Van Poppel zich van zijn taak heeft gekweten.
Een persoon bevindt zich in een souffleurshokje, met voor zich een leeg toneel. Het rechteroog voegt zich naar de droevige gebeurtenis en huilt uit volle borst, maar het linkeroog kijkt de toeschouwer guitig, om niet te zeggen vilein aan. Op het hokje zit een engeltje de vermoorde onschuld uit te hangen, na een kennelijk geslaagde poging de redenaar onbetamelijke gedachten in te fluisteren. Wat me beweegt het schilderij tot nader order met “Cherubijntje” te ondertitelen.


"Ziek Naakt" 1989 tempera en alkyd/karton op hout
32 x 41 cm Euro 18.000Hoewel algemeen wordt aangenomen dat sinds de versoepeling en zelfs het vrijwel opheffen van alle aan Covid gerelateerde beperkingen men enthousiast de draad weer gaat oppakken, is nu al duidelijk dat veel mensen daar in hun hart anders over denken. Daarmee raken we ongewild aan wat men wel als ingebeelde ziekte aanduidt, een gebied dat in medisch opzicht nog maar half ontgonnen is. Maar kijk eens naar de zieke: overal verband, een waterige blik, wie twijfelt aan de ernst van de kwaal, of de kwalen, of... zou het toch iets anders zijn?
click to enlarge
"Totemmuseum" 1981-1987 tempera en alkyd/paneel 56,3 x 36,5 cm € 36.500


In Totemmuseum, dat Peter van Poppel beschouwt als een sleutelwerk, tracht hij het proces van ontwikkeling als schilder te betrappen en in meerdere fasen bijeen te brengen. Om zowel aan te sluiten bij wat hij eerder maakte als toegang te krijgen tot de openliggende einder naar de toekomst. Van Poppel laat zich door zichzelf in het schilderij verplaatsen van onderwerp naar onderwerp, als vanaf een wolk waarnemend hoe de hoofdrolspeler zowel de geschilderde als de schilder zelf is. De onderwerpen staan op gelijke voet met de schilder, maar toch geeft hij de regie niet uit handen. Een fascinerend proces, dat je niet hoeft begrijpen. Dankzij de geschilderde fasen krijg je indrukken aangereikt, kun je je als toeschouwer inleven in beeldassociaties, als voyeur aanwezig zijn bij scčnes uit zijn eigen leven.

"Ik wilde duidelijk een maakproces als onderwerp hebben. Alle afbeeldingen hebben met elkaar te maken. Ik ben dus het schildertje. Het schildertje loopt van hot naar her en van atelier naar atelier en is daarna geplaatst in zijn atelier in Utrecht. Hij keek om zich heen en voelde de onrust van de stad.

Dat kwam goed uit, want hij kon daar wat mee. In 1969 voltooide ik een naakt achter een tafel (“zelfportret als kamerbewoner”, zie Groot Atelier pagina 59). Schilderijtje middenvoor op de borst.

Toen wist ik dat ik goed zat; de kwetsbaarheid in het menselijk verkeer. Later begon ik aan een schilderij waar ik jaren aan gewerkt heb en dat werd 'Totemmuseum'. Dat schilderij is een museum van het bovennatuurlijke lichaam."

"Molentjesbadpak" 1990-1991 tempera en alkyd/karton/paneel
52 x 40 cm € 26.000


Oorspronkelijk was de geschilderde dame geheel naakt, al is het verhaal ook zonder dat een stuk breder als u weet dat meerdere modellen hebben bijgedragen aan de uiteindelijke anatomie. Het is van zichzelf al fascinerend dat schilder en model - hier dus meerdere - er al doende of stilzittende hun eigen gedachten op na houden. Al heb ik eerlijk gezegd nog niet gehoord van pogingen daar een patroon in te ontdekken. Waaraan bovendien het verwarrende feit toegevoegd dat volgens Van Poppel de dame gaat vliegen als alle wieken op het molentjesbadpak één kant op staan. Maar mocht hij dat al gedacht hebben toen hij dat badpak schilderde, dan deed hij dat in eenzaamheid, want waren de modellen reeds lang gevlogen. Ach ja, hoe was het ook alweer, het gaat hier om beelden, woorden hebben even vrij.
"Waterprof" 2006 tempera en alkyd/karton/paneel
20,5 x 13 cm € 6.300

"Harde Zit" 2012 gouache en gemengde techniek
26,5 x 20,5 cm - € 1.400

"Keukenvrucht" 2015 olieverf/paneel
15,5 x 11,3 cm € 5.500

'Neptunus - Golf der Vochtigheid' 2006, tempera en alkyd/karton/paneel
16,8 x 16,8 cm - Euro 6.500

'Kersenconcert' 2015, tempera en alkyd/karton/paneel
9 x 13 cm - Euro 3.500

"Kersennest" 2002 tempera en alkyd/karton/paneel
9,5 x 14,7 cm € 5.400

"Overleven" 2005 tempera en alkyd/karton/paneel
11 x 12 cm € 5.400

"Groeten Uit Chirico" 1970-2008 tempera en
alkyd/karton/paneel 19,5 x 14,5 cm € 7.600