BACK to Info & Contact
* Privacy *
Privacyverklaring Persoonsgegevens die worden verwerkt: adres, telefoon, e-mail, voorkeur (door uzelf aangegeven), datum van aanvang Waarvoor de gegevens worden gebruikt: communicatie betreffende activiteiten van de galerie Is er ook sprake van bijzondere persoonsgegevens? Informatie over verkochte kunstwerken wordt gelinkt aan de adresgegevens van de koper en wordt uit kunsthistorische overwegingen duurzaam bewaard. (indien door kunstenaars gewenst is de galerie verplicht de naw gegevens van de koper te verstrekken) Regels die gelden bij de verwerking van persoonsgegevens: alleen door bevoegde personen, dat wil zeggen door mijzelf, en soms een assistent(e) Hoe lang worden de gegevens bewaard: zolang er tentoonstellingen etc te melden zijn Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden: uitsluitend aan mailverwerkende bedrijven: verwerkingsovereenkomst, na verzending vindt vernietiging van het adresbestand plaats In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte) niet van toepassing, de website plaatst geen cookies, alleen het aantal bezoekers aan de site is zichtbaar per webpagina, maar zonder enige verwijzing naar gegevens die herleiding tot personen mogelijk zou maken Uw rechten betreffende het inzien van gegevens, het aanpassen of verwijderen, en overige vragen: aan uw verzoeken werd en wordt ten allen tijde gehoor gegeven Beveiliging: beveiliging van computers, backups en software met wachtwoorden en antivirussoftware en firewall (laatste aanpassing 23-5-2018)