Section Artists of the Gallery - Karel Sirag


Waarschuwing


De geweldige mogelijkheden van de digitale technieken ten spijt moeten wij u erop attenderen dat door de technische beperkingen van internet, zoals de grootte van de te verzenden bestanden, de miniaturen van Karel Sirag op beeldschermen niet goed tot hun recht komen. Het vergroten lijkt zelfs averechts te werken, wat mij deed besluiten menige afbeelding weer kleiner te maken. Maar het blijft behelpen. Er is gelukkig ook een catalogus, die wij u op verzoek gaarne toesturen.BACK