BACK

Weekly Residuum 416 - mei 2009 A
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


foto © 2009 Koen Nieuwendijk


Het is niet makkelijk toe te geven dat het ontkennen van de gedachte van Intelligent design op zich onwetenschappelijk is, want geen stelling, die rept van de ontkenning van een of meerdere goden werd ooit als onweerlegbaar bewezen gepresenteerd. Dit gevoegd bij het feit dat er maar heel weinig wetenschappelijke bevindingen zijn die niet na korte of lange tijd onderuit worden gehaald, en niet in het minst bij de hoop en de verwachting dat er nog zo verschrikkelijk veel te doorgronden valt, dat het alleen al om die reden helemaal niet zeker is of er in galactisch opzicht geen sprake van zou kunnen zijn van een grootschalig organisatorisch verband. En laten we wel wezen, gingen de Amerikanen en de Russen niet naar de maan met juist ambities in die richting in het achterhoofd?

Als de aanhangers van ID niet hadden gepleit voor opname van hun gedachtengoed in het onderwijspakket, had niemand er zich druk over gemaakt. Hetgeen de vraag activeert of het schadelijk is dat jongeren worden opgevoed in de sfeer van een religie, welke dan ook, zolang niet gewelddadig. Er is geen enkele zekerheid over de organisatie van het heelal, laat staan over het begin, dus waartoe dient angst voor welke optie ook?

De tegenwerping dat een maatschappelijke status op grond van de een of andere opvatting, zo ver vůůr het bereiken van het essentiŽle inzicht, toch wat doet denken aan het nemen van een voorsprong die niet kan worden waargemaakt, is ook een beetje waar. Maar ik kan me niet ontrekken aan de indruk dat in het westelijk denken het godsbesef al decennia als een soort folklore wordt beschouwd, in feite een voorsprong die de godsdienstigen zelf lange tijd, en nog steeds, over het hoofd hebben gezien.

En dat, ik kan er niets aan doen, roept toch weer mededogen op met mensen die dat helemaal niet willen.BACK