BACK

Weekly Residuum 409 - februari 2009 A
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


foto © 2009 Koen Nieuwendijk


Als bijdrage aan de samenleving is het rudimentair, maar er zijn van die inzichten die niet genoeg herhaald kunnen worden. De wetenschap heeft vastgesteld dat koeien, die een naam krijgen en daarmee ook worden aangesproken, meer melk geven. Als stadsmens verbaas ik me erover dat dat niet al vijftig jaar geleden is blootgelegd, maar ik geef toe, de meeste wetenschappers wonen waarschijnlijk in de grote stad, en zijn net als boeren eigenwijs. En nog weer vroeger was het waarschijnlijk ook niet nodig, omdat het gezamelijk gezellig wegrennen voor verscheurende dieren borg stond voor een sterke band. Sinds de eeuwige stilstand in de groene weiden, die merkwaardig genoeg als de natuurlijke leefomgeving wordt beschouwd, is er behoefte aan een alternatief. Lijken koeien nu op mensen of is het omgekeerd?

Maar nu de wetenschap zich toch over de positieve uitwerking van naamgeving heeft gebogen, wacht ik met spanning af wanneer het iemand het gaat hebben over toepassing op andere gebieden. Dat wil zeggen, we moeten ons noodgedwongen beperken tot levende wezens, maar die zijn er in alle soorten en maten. Of het inventiviteit vergt weet ik eigenijk niet, maar nu uit de opgedane ervaring met koeien blijkt dat de melkopbrengst daarmee stijgt, zou het best eens kunnen dat hangjongeren die met hun naam worden aangesproken, nee geen melk gaan geven, maar iets gaan doen dat ook positief valt te benoemen, bijvoorbeeld minder melkverzurende activiteiten zullen ontplooien.

Maar ik mis iets bij de vaststelling aangaande de koeien. Mijn ervaring, in mijn jeugd opgedaan tijdens vakanties op Terschelling, leert mij dat de boer van huis uit de koeien alleen een voornaam geeft, althans, hij zal nooit zeggen "Klaartje drie, sta stil". De boer houdt het bij Klaartje. Ik zou dus als wetenschapper allereerst onderzoeken of die koeien nog steeds meer melk geven als ze ook een met een achternaam worden aangesproken, en vervolgens of er een verschil is tussen alleen de voornaam, beide namen, of alleen de achternaam. Mijn intuÔtie zegt mij dat alleen de achternaam bij hangjongeren contraproductief werkt, maar voordat dat leidt tot richtlijnen zou ik dat toch graag via melkkoeien bewezen zien. Alhoewel, deze sprong vooruit in het wetenschappelijk denken stond op de jeugdpagina, en nu kan ik me toch voorstellen dat de potentieŽle hangers onder de jonge lezers ooit een echte aha-erlebnis zullen krijgen. Is dat vooruitzien of niet?

(NRC Handelsblad 31-1-2009, De Kleine Wetenschap - Klaartje III)

BACK