BACK

Weekly Residuum 408 - januari 2009 C
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


foto © 2009 Koen Nieuwendijk


Al mag er heus wel eens wat fout gaan, maar soms denk je, na het lezen van de krant: als het waar is, wat in de krant staat gedrukt, mag ik dan ook de consequenties trekken, of als het niet waar is, mag ik mij dan onttrekken aan mijn burgerplicht om mijn betrokkenheid naar buiten te brengen? Maar optimisme speelde mij parten. Ik las een artikel over het Europees kampioenschap veldlopen voor dames, waar een als Nederlandse genaturaliseerde deelneemster van Europese oorsprong zich roerde, die vond dat de winnares, ook genaturaliseerd, maar Afrikaans van oorsprong, geen Europese was.

De eerste vraag die ik mijzelf stelde was, of je mag discrimineren naar werelddeel, de tweede of je je ook kunt overschrijven van het ene naar het andere werelddeel. Maar waar het om draaide is dat ik dacht dat die atlete met haar opmerking onbewust aangaf dat het idee van de Europese mens begint aan te slaan, en ik zie dat weer als een opmaat naar de universele mens, wat natuurlijk zo gauw mogelijk gewijzigd moet worden in het universele wezen, in de context waarvan de mens al naar gelang de overmacht een heleboel claims zal moeten inslikken. Eigenlijk zou een werelddeelpaspoort als tussenfase een hoop problemen oplossen, maar pas op, dit is een valstrik, want de deelraden zullen er als de kippen bij zijn om erop te wijzen dat zij in het kader van de wet op gelijke rechten van overheidslichamen net zo goed het recht hebben haar deelburgers een paspoort op te leggen.

Minstens even prangend is eigenlijk de vraag wie zich burger mag noemen, in die zin dat eigenlijk niet de staatkundige claim mag tellen, maar de pure aanwezigheid op deze planeet, en voorts de knijptest, het ultieme bewijs van bestaan. Verder heeft niemand daar iets over te zeggen, hetgeen betekent dat nationale en continentale kampioenschappen illegaal zijn als zij hun naamgeving ontlenen aan de herkomst van het deelnemersveld.

We hebben het dus voortaan in alle bescheidenheid voor elk kampioenschap in eerste instantie over de aarde als onderafdeling van het universum en splitsen continenten en landen verder uit als onder-onderafdelingen. Naamtechnisch is hoogstens de locatie het criterium, de deelnemers zelf komen, naar eigen goeddunken, van heinde en verre. Koekhappen op de Noordpool? Zowel Andorra als de hele Derde Wereld is welkom. Fierljeppen in Friesland? In China maakt men met miljoenen de borst vast nat. Zo hoort het en anders niet.

(Het Parool, Hilda Kibet is dol op modder, 15-12-2008)

BACK