BACK

Weekly Residuum 415 - april 2009 B
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


foto © 2009 Koen Nieuwendijk


Hoewel ik het die avond zonder krant moest stellen, of juist dank zij, zapte ik tussen het Koninklijk Huis zoals het ruim een kwart eeuw geleden was, en National Geografic met opgravingen in dienst van het Christendom. Ik verbaasde me over de pogingen het bestaansrecht daarvan op wetenschappelijke leest te schoeien, en eerder al over wetenschappers die privé in god geloven. Niet dat daar iets verkeerds aan is, want stel dat we in een fase verkeren die wordt gekenmerkt door een wat naïeve voorstelling van zaken, dan zullen in de eerstvolgende cyclus de argumenten tegen Zijn bestaan de doorslag geven, met een redelijke kans dat door een minder absolute definiëring van Zijn bestaansvorm uiteindelijk de ketters de noodzaak van het ontkennen als minder urgent beschouwen. Waardoor de verstandigen, die wel willen weten maar hun eigen beperkingen kennen, varen op een koers van vertrouwen in wat zij nu als de verzwegen waarheid hanteren, en die op de lange duur gesneden koek voor het gemeenschappelijk gevoel voor idealisme zullen zien worden. En dat valt dan aardig samen met de bescheidenheid die degenen hoort te sieren die het voorrecht hebben het beter te weten dan de massa.BACK