BACK


Translation
U moet weten dat Anneke van Brussel een fervent brief- en dagboekschrijfster is. Het is de vraag of u ooit iets daarvan te lezen krijgt, behalve dan de tien gedichten die in 2002 als facsimile uitgave in een doos zijn uitgebracht. Maar wat de brieven betreft, de sfeer daarvan krijgt u toch min of meer aangereikt in deze kleine serie van geschilderde stapels enveloppen, waarin, aan de dikte te zien heel wat in tweeën of in vieren gevouwen velletjes zitten. Nu is het mijn ervaring dat je bij schilderijen niet het hele verhaal hoeft te weten om toch een glimp van de gevoelsmatige essentie op te vangen. Is dat trouwens niet de essentie van het geschilderde beeld?

Contact via E-mail


Download Catalogue

"Voorbije Liefde IV - Past Love IV 2022
olieverf/paneel
(verkocht - sold)

"Voorbije Liefde I - Past Love I 2022
olieverf/paneel
(verkocht - sold)"Voorbije Liefde III - Past Love III 2022
olieverf/paneel
(verkocht - sold)

"Voorbije Liefde VI - Past Love VI 2022
olieverf/paneel

"Voorbije Liefde II - Past Love II 2022
olieverf/paneel
(verkocht - sold)

"Voorbije Liefde VII - Past Love VII 2022
olieverf/paneel
(verkocht - sold)

"Voorbije Liefde V - Past Love V 2022
olieverf/paneel
(verkocht - sold)"Het Heilige Kistje - The Holy Box 2022
olieverf/paneel
Eu 2.500
You should know that Anneke van Brussel is an avid letter writer and diarist. The question is whether you will ever have the privilege of reading any of her writings – except, that is, for the ten poems which were published in facsimile in 2002 as a boxed set. As for her letters, the atmosphere they evoke is sort of conveyed to you by virtue of this small series of painted stacks of envelopes, whose plumpness suggests that each of them probably contains a generous number of sheets folded in half or in quarters. In my experience with paintings, there really is no need to know the whole story in order to catch a glimpse of the visceral essence – which is what lies at the heart of the painted image, wouldn’t you agree?


TOP