BACK
Virtuele tentoonstelling       De Vrouw in de collectie van Galerie Lieve Hemel   
22 december 2020 - 19 januari 2021
Siegfried Woldhek

Reading the text of the introduction again, I found myself not talking about bad women, although the word dictator certainly covers a good part of the meaning. In the heat of the battle to get the virtual exhibition online on time, Dilma Roussef initially stood alone, being Woldhek's only female portrait in the gallery at the time. But that again meant that the good women were missing, and that is of course unforgivable. And so it came about that Roussef's gruff gaze is still gloriously outshined by Leijten, Merkel and Ginsburg.
"Dilma Roussef"
2016
23 x 23 cm"Renske Leijten" 2020
aquarel/geschept papier, 22 x 22 cm (verkocht - sold)"RBG"
2020
aquarel/geschept papier, 22 x 22 cm (verkocht - sold)"Angela Merkel"
2020
olieverf/doek, 30 x 30 cm -

De tekst van de introductie nog eens doorlezend betrapte ik mijzelf erop dat ik niet van slechte vrouwen repte, hoewel het woord dictator toch zeker een flink deel van de lading dekt. In de hitte van de strijd om de virtuele tentoonstelling op tijd online te hebben, stond Dilma Roussef aanvankelijk op haar eentje, omdat zij op dat moment Woldheks enige vrouwelijke portret in de galerie was. Maar dat betekende wel dat de goede vrouwen ontbraken, en dat is natuurlijk onvergeeflijk. En zo kwam het dat de norse blik van Roussef alsnog glansrijk overstraald wordt door Leijten, Merkel en Ginsburg.

Een politiek leider als Angela Merkel is hoogst zeldzaam. Als alleen al de westerse politici, van idealistische snit of niet, zich de aan bescheidenheid gepaarde gedecideerdheid van Merkel zouden kunnen toe-eigenen, dan zag de wereld er heel anders uit. Op hele kleine schaal werkt het overigens ook, zoals bijvoorbeeld in het verkeer. Als je iemand voorrang geeft die het niet verwacht, dan heeft dat gevolgen voor het toekomstig gedrag van die persoon. Het vertrouwen dat spreekt uit een mooi gebaar, waarvan je nooit persoonlijk de vruchten zult plukken, omdat je die persoon hoogstwaarschijnlijk nooit meer tegenkomt, maakt op de begunstigde een onuitwisbare indruk. Al te veel politici gedragen zich als kleine kinderen, als pubers, als verwende adolescenten, als kortzichtige idealisten, als doodgewone egoïsten. Ze doen heus niet alles verkeerd, maar in de grote lijn is dat niet te herkennen. Mensen als Merkel kunnen de wereld veranderen. Waar Siegfried Woldhek genadeloos is voor falende politici, is hij minstens zo genereus met het doseren van menselijke warmte in portretten van personen als Angela Merkel, en ook Renkse Leijten.