BACK to Artists & Available
Galerie Lieve Hemel - Erik van der Esch - Available works


Contact via E-mail

More about Erik van der Esch


Recently sold


click to enlarge

"Orbiting Mars" 2017 olieverf/paneel 49 x 86 cm (verkocht - sold)

Hoe groot zou het verschil zijn met wat u ziet op het schilderij en wat door het hoofd speelt van de schilder. U moet namelijk beseffen dat een idee in een split second ontstaat, dat het uitwerken vervolgens weken tot maanden duurt, maar dat de loop van de gedachten van de schilder onstuitbaar doorgaat. Wat kan leiden tot aanpassingen, maar ook tot nieuwe schilderijen. Maar dat Erik van der Esch zich met groot plezier overgeeft aan zijn eigen grilligheden spat van dit schilderij af.

How big would the difference be with what you see in the painting and what goes through the painter's mind. You have to realize that an idea arises in a split second, that it then takes weeks to months to develop, but that the course of the painter's thoughts continues unstoppably. Which can lead to adjustments, but also to new paintings. But the fact that Erik van der Esch happily indulges in his own capriciousness is reflected in this painting.

"Zomerkamp" 2023 olieverf/paneel 65 x 80 cm (verkocht - sold)"Toeschouwers" 2007 olieverf/doek 80 x 60 (verkocht - sold)


Erik van der Esch
"Schouwspel" 2022
olieverf/paneel
61 x 75 cm - (verkocht - sold)
"Zonnekoning" 2019 olieverf/paneel 53,5 x 61 cm (verkocht - sold)

Hoewel titel en afbeelding overduidelijk zijn gedateerd, is de problematiek van alle tijden. Wat regeerders ook betogen, het komt toch niet zoveel voor dat zij zich kunnen of willen inleven in de omstandigheden waarin hun burgers zich bevinden. Jazeker, de Zonnekoning beschikt over goedgetrainde vazallen, die voortdurend een geruststellend status quo bevestigen, maar o jee, o wee, hoe anders kan het elders zijn, toen, en nu.
Of dit als een kritisch schilderij beschouwd moet worden, vraagt u zich af? Ik denk dat Erik van der Esch over meer compassie beschikt dan actievoerders zich kunnen voorstellen. Door deze picturale stellingname vervormt Van der Esch de werkelijkheid tot een theatrale groteskheid. Zodoende maakt hij het voor- en tegenstanders mogelijk om afstand te nemen en eventueel impliciete agressie en vooringenomenheid, hoe begrijpelijk ook, in te tomen. Uiteindelijk is dat wel zo effectief.
Maar los van de boodschap, en herkenningspunten even latend voor wat ze zijn, schetst het schilderij een aandoenlijk beeld van het menselijk vermogen zich in vreemde situaties te manoeuvreren. Erik van der Esch laat zien dat hij, ondanks hun veelvuldig falen, van mensen houdt.
"De Meesterproef" 2020 olieverf/paneel 40 x 63 cm (verkocht - sold)

Helpt het als de mensch zich in opperste vertwijfeling afvraagt of die nou iets te zeggen heeft over zijn eigen lot? Is die woeste willekeur van zich in schijnbaar chaotische rangschikking manifesterende gebeurtenissen, onderhevig aan de nukken van een hogere macht, om het even of dat rampen of zegeningen zijn? Of is het juist de mens zelf, die zijn eigen destructieve potentie onderschat, intussen zijn eigen scenario idealiseert, en dus het deksel op zijn neus krijgt?

Erik van der Esch liet zich voor dit schilderij inspireren door een gedicht van Alex van Warmerdam, waarin de schepping passeert als een lichtvoetig gebeuren. Ook dat kan natuurlijk.

"Conference at Sea" 2019 olieverf/paneel 61 x 80 cm (verkocht - sold)

U mag zich best afvragen of de schuit op het schilderij het wereldtoneel symboliseert, doorlopend vol gekrakeel en dreigende rampen als die is. Of, als u daar de voorkeur aan geeft, de directiekamer van een tegen de ondergang strijdende bank. Het gaat Erik van der Esch (1956) niet om de gelijkenis, maar omdat het vrijwel onmogelijk is je te onttrekken aan die stortvloed van sensationeel nieuws, dringen al die thema's hoe dan ook zijn geest binnen, en drukken hun stempel op wat er uiteindelijk op het schilderij komt te staan.


"Feestgangers" 2017 olieverf/paneel 35,5 x 35,5 cm (verkocht - sold)
"Outrageous Proposals" 2018 olieverf/paneel 52,7 x 68,3 cm (verkocht - sold)

"Dagdroom" 2009 olieverf/doek 100 x 150 cm (verkocht - sold)
"Rotonde" 2015 olieverf/doek 65 x 100 cm (verkocht - sold)
"Masquerade" 2015 olieverf/paneel 70 x 100 cm (verkocht - sold)
"Italiaanse Fantasie I" 2002 olieverf op doek 70 x 100 cm (verkocht - sold)
"Ballon" olieverf/paneel 1990 90 x 80 cm (verkocht - sold)
"Bussum aan Zee" olieverf op paneel 2014 80 x 42 cm (verkocht - sold)
"Italiaanse Fantasie II" 2005 olieverf op doek 80 x 80 cm (verkocht - sold)
"Theaterdroom" olieverf/doek 1993-2006 80 x 100 cm (verkocht - sold)
"Staand Naakt op de Rug Gezien" 2006 (verkocht - sold)
"Zwemmers" 2013 olieverf/paneel - 44 x 44 cm (verkocht - sold)


Available
Click to enlarge
"Sporen van Beschaving" 2016-2021 olieverf/paneel 56,5 x 91,5 cm (verkocht - sold)

Realiseert u zich dat het woord beschaving, zoals dat verwijst naar het menselijk handelen in de loop der eeuwen, behoorlijk ironisch, om niet te zeggen bijna cynisch is? U kunt het met een gerust hart overlaten aan Erik van der Esch om dat in beelden te transformeren. Maar wat nou het mooie is is dat tegelijkertijd zijn milde oordeel over het gestumper van het menselijk ras om de hoek komt kijken. Er is geen geweld te bekennen, hoofdzakelijk raadselachtige activiteiten, maar of de vrede is getekend blijft toch de vraag.

Do you realize that the word civilization, as it refers to human activity through the ages, is quite ironic, if not almost cynical? You can confidently leave it to Erik van der Esch to transform that into images. But the great thing is that at the same time his mild judgment about the hum of the human race comes into play. There is no evidence of violence, mainly mysterious activities, but whether peace has been signed remains the question."Drakendoder" 2016 olieverf/paneel 30 x 40 cm € 3.600
"Linde" 2019 olieverf/paneel, 31 x 53,5 cm - Euro 4.800 kk
"Krijgerkoning" 2017 olieverf/paneel 14 x 11,7 cm - € 1.200
"Zelfportret Als Dode Christus" 2016 olieverf/paneel 24 x 18 cm € 2.500


"Kat en Twee Honden" 2016 olieverf/paneel 14,8 x 11,3 cm € 1.200
Click to enlarge
"Naakt op Rode Achtergrond" 1992 olieverf/doek op paneel 54 x 38 cm € 4.500

De gewelfde roomblanke rug wedijvert met het licht van Saenredam, hoeveel prachtig rood de achtergrond ook naar voor tracht te brengen...

Me realiserend dat Saenredam voor zijn tijd ongebruikelijk sober was in zijn kleurgebruik, voor zover je room als een kleur kunt beschouwen. En inderdaad, het gaat bij hem om het licht dat door de gewelven zwerft. Wat je zou kunnen interpreteren als de allerpuurste godsbeleving, ergens tussen visioen en bijna-doodervaring in.

Wat niet accordeert met de aardse combinatie van kleuren, die Van der Esch heeft gekozen, of althans, als God en mens dan toch zijn samengesmolten in één alles overkoepelend inzicht, bij gebrek aan feiten vooralsnog, laat dan de rug van een godin en het meekraprood van een tijdelijk tentdoek toe als drager van de verzoening met eeuwige onzekerheid.