HOME
BACK


Click here for the English version of this Mailing List Form


A

   De heer    Mevrouw
Initialen
Voornaam
Achternaam
(Bedrijf)
Adres
Postcode
Woonplaats
(Land)
Telefoon
Fax
E-mail
Er zijn vijf mailingen per jaar, in principe per post,
soms per email
   Op welke wijze wenst u toezending?

     per post
     per e-mail
     beide
Bent u verhuisd, wilt u dan hier uw oude adres vermelden?
Registratienummer (optioneel)
(op envelop of etiket boven uw naam)
Vorig adres
Vorige postcode
Vorige woonplaats
Met ingang van / sinds
B
Het beantwoorden van deze vragen is optioneel, maar stel dat u overweegt van een bepaalde kunstenaar iets te kopen, al is het in de toekomst, dan is deze informatie voor ons heel zinvol, en voor u van belang aangaande het vervullen van uw wensen.
Wellicht ten overvloede, het is ons beleid ons uiterst terughoudend op te stellen en slechts op uitdrukkelijk verzoek extra informatie te verstrekken, die uiteraard voor u geheel vrijblijvend is.

Naar welke kunstenaar(s) gaat uw voorkeur uit?

U kunt meer dan een kunstenaar selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en daarbij op de namen te klikken.
   
Hebt u al eerder werk van de aangegeven kunstenaar(s) gezien?

Zo ja, waar?
(Meerdere selecties mogelijk)
     Ja
     Nee


     In de galerie
     Op deze website
     In een tijdschrift of krant
     Bij particulier of bedrijf
     Op een kunstbeurs of elders
Is de site duidelijk in het aangeven met welke werken te koop zijn?      Ja
     Nee
Wilt u nog meer informatie over werken die te koop zijn?


     Ja
     Nee
   Zo ja, dan kunt u hieronder aangeven
   van welke kunstenaar(s).
Hebt nog vragen? Ga uw gang.
U kunt bijvoorbeeld aspecten als formaat, thema en kleurstelling aangeven
Wilt u apart gewaarschuwd worden
(telefonisch of per e-mail) als er nieuwe werken van de kunstenaar(s) van uw voorkeur binnenkomen?
     Ja
     Nee
Kunt u afbeeldingen downloaden
(of copieŽren)
vanaf de site?
     Ja
     Nee
Kent u de Kunstkoopregeling van de Mondriaanstichting?      Ja
     Nee
If not Dutch, language of correspondence English  ( French German)

(Een ogenblik geduld alstublieft, de verzending van dit bericht is alleen gelukt als dit wordt bevestigd)
(Please wait for confirmation that this message has been transmitted)
BACK