BACK             HOMEDe KunstKoop

U kunt bij Galerie Lieve Hemel gebruik maken van de KunstKoop. Wat houdt dat in.

De KunstKoop van de Mondriaan Stichting maakt het mogelijk kunstwerken in termijnen te betalen, zonder dat er rente en kosten aan koper of galerie in rekening worden gebracht. De betreffende kunstwerken, te kopen bij een deelnemende galerie, moeten rechtstreeks van de kunstenaar afkomstig zijn en mogen dus niet reeds eerder door derden zijn verhandeld.

Resten er na lezing van onderstaande informatie nog vragen, aarzelt u dan niet ons een E-mail te sturen.

De Ônformatiefolder vermeldt het volgende:

DE KUNSTKOOP
Het kopen van een hedendaags kunstwerk is makkelijk en aantrekkelijk met de KunstKoop. Deze regeling houdt in dat u kunstwerken bij de geselecteerde galerieŽn kunt kopen, waarvoor u een lening afsluit bij Santander. De rente van deze lening wordt geheel vergoed door de Mondriaan Stichting. De Mondriaan Stichting is een cultuurfonds, dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt. De KunstKoop is door de overheid aan haar uitbesteed.

GALERIEňN
De galerieŽn waar u van de regeling gebruik kunt maken zijn geselecteerd door de Mondriaan Stichting. Ze bevinden zich door heel Nederland. U kunt ze herkennen aan de sticker met het logo van de KunstKoop op de deur. Deze galerieŽn zijn gekozen om onder meer hun tentoonstellingen, professionaliteit en openingstijden.


KUNSTWERKEN
De regeling is er voor alle beeldende kunst van na 1945. De nationaliteit van de kunstenaar is niet van belang, wel dat hij nog in leven is. Het kunstwerk moet deel uitmaken van het programma van de galerie en als het werk in oplage is, moet het aan bepaalde eisen voldoen. De galeriehouder kan u precies vertellen welke werken er voor de regeling in aanmerking komen.

WERKWIJZE
Na het sluiten van de koopvereenkomst met de galeriehouder, meldt die u aan bij Bank Santander. Santander neemt vervolgens per e-mail contact met u op, en zal u verzoeken om persoonlijke financieŽle informatie te verstrekken. Een aanbetaling is niet nodig, u kunt in principe lenen tot een maximum van Ä 7.500

VOORWAARDEN
- De Kunstkoopregeling geldt uitsluitend voor particulieren.
- De lening wordt verstrekt aan personen tussen 18 en 75 jaar
  die minimaal anderhalf jaar in Nederland wonen. De lening
  moet wel worden afgelost voor het bereiken van de leeftijd
  van 75 jaar.
- Bank Santander bepaalt in financieel opzicht of de lening
  wordt toegekend.
  Toetsing en registratie bij BKR te Tiel maken deel uit van de
  procedure.
- Indien de lening niet wordt verstrekt, kunt u van de aankoop
  afzien.
- De lening wordt verstrekt voor kunstwerken met een kostprijs
  van tenminste Euro 750. Voor houders van het Cultureel
  Jongeren Paspoort geldt een minimumprijs van Euro 150.
- De lening bedraagt maximaal Euro 7.500 per kunstwerk.
- Voor werken met een kostprijs
  boven Euro 7.500 gelden is het meerdere te beschouwen als aanbetaling.
- De looptijd van de lening is maximaal drie jaar, vervroegd
  aflossen is mogelijk.
- De minimale aflossing is Euro 22,50 per maand.


MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u terecht op www.mondriaanfonds.nl

Tot zover de informatiefolder.

TOP