HOME
Back to overview


In Memoriam Hendrick Brandtsoen

Ooit bezocht ik Brandtsoen voor het eerst thuis. Hoewel..... lees verder
In Memoriam Hendrick Brandtsoen

When a long time ago I paid my first call ever to .....
read more
Contact via E-mail


Back to overview
"Ei in Nis" 1983 olieverf/paneel
38 x 30,5 cm - € 18.000"Re-adaptation of Re-established Affiliation" 1991-1993
olieverf/paneel 62 x 46,8 cm (verkocht - sold)"Long Shadows" 1990 olieverf/paneel
36,4 x 46,7 cm (private collection)"Radijs en Zout" 1988 olieverf/paneel
41,2 x 50,5 cm (private collection)"Appel, Doekje en Tinnen Bord" 1983 olieverf/paneel
22,9 x 27,5 cm - € 9.500"Letter of Some Importance" 1994 olieverf/paneel
34,5 x 42 cm - € 25.000"Appels en Klapmuts" 1988 olieverf/paneel
50 x 61 cm - € 36.000


In Memoriam Hendrick Brandtsoen (1938-2003)

Ooit bezocht ik Brandtsoen voor het eerst thuis. Hoewel niet luxueus, werd het interieur gedomineerd door een paar authentieke middeleeuwse kunstvoorwerpen, waarvan een niet zo plechtstatige maar wel uitbundige houten engel mij frappeerde. Het contrast met de sobere en kritische instelling van Brandtsoen kon niet groter zijn. Van die houten engel is in zijn oeuvre geen spaan te bekennen, van zijn sobere levensinstelling des te meer. Die overigens ondergeschikt was in de door hem bewonderde zeventiende-eeuwse voorbeelden, eventueel op de schilderijen van Coorte na, een van de weinige waarin de blik van verwondering voor wat de natuur ons biedt overheerst. Brandtsoen ontbeerde die charmante naïviteit, maar schonk ons in plaats daarvan schilderijen, waarin het stllleven werd ontdaan van nostalgie of symboliek - verwante begrippen trouwens - en in plaats daarvan ruimte schonk, die een denkend mens wellicht als contemplatie ervaart, maar in ieder geval de geest de kans biedt zich te ontdoen van verstorende elementen. En denk vooral niet dat dit een vooropgezet doel was. Onder toezien van de houten engel verklaarde hij mij in den beginne dat het zijn levensdoel was de zeventiende-eeuwse meesters letterlijk en figuurlijk te evenaren. Het wonder dat ik mocht aanschouwen was dat hij niettemin belandde in een persoonlijk universum, dat zelfs in de toekomst, indien vergeleken met zijn klassieke ideaalbeelden, als hedendaags zal worden ervaren.
Koen Nieuwendijk.
In Memoriam Hendrick Brandtsoen (1938-2003)

When a long time ago I paid my first call ever to Hendrick Brandtsoen, what grabbed my attention in his somewhat underdecorated home were the handful of authentic medieval artefacts on display, a not particularly solemn-looking angel with an air of exuberance among them that took my breath away. The contrast with Brandtsoen’s sober and critical outlook on life could not have been greater. Nowhere in his entire body of work is there even the slightest trace of the wooden angel, in marked contrast to the all-pervasive sobriety which characterised his attitude to life, subservient as it was in the seventeenth century examples he so admired, with the possible exception of the paintings of Adriaen Coorte (1665-1707), throughout whose work – quite uniquely – the wondrous gaze at the offerings of nature is the overriding element. Although Brandtsoen lacked such charming naïveté, instead he gave us still lifes stripped of nostalgia or symbolism – quasi-twinned concepts, you might say – for the sake of spaciousness, as something which may open the door to contemplation to the thinking individual but which at the very least offers the mind the opportunity to dispense with disruptive elements. This though was anything but a predetermined goal where Brandtsoen was concerned, it being under the watchful eye of the wood-carved angel that he revealed to me that the purpose of his life consisted in equalling the seventeenth century masters both literally and figuratively. The miracle I had the privilege of witnessing first hand was that in spite of all this he ended up creating his very own universe, as a domain which when pitted against the classical archetypes that were the mainstay of his professional life will for ever more be experienced as belonging to the here and now.
Koen Nieuwendijk.
(Translation Tekstwerk, Amsterdam)


TOP