BACK to Artists        BACK to Info & Contact


* Het Volgrecht *
Zie ook:
Lezing over het Volgrecht door Koen Nieuwendijk op 24 en 25 september 2011Het volgrecht, dat met ingang van 1 april 2006 is ingevoerd, is het onvervreemdbare recht van de maker van een origineel van een kunstwerk om telkens bij latere verkoop van dat kunstwerk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs. Het volgrecht is beperkt tot originelen van kunstwerken, waaronder verstaan worden de originelen van werken van grafische of beeldende kunst (zoals schilderijen en beeldhouwwerken). Bovendien is het volgrecht alleen verschuldigd als bij de verkoop van het werk een professionele kunsthandelaar betrokken is, zoals veilinghuizen en galeriehouders. Op bijvoorbeeld verkopen tussen particulieren onderling rust geen volgrecht. De vergoeding, die aan de kunstenaar ten goede komt, is alleen verschuldigd bij verkoopprijzen vanaf € 3.000.

Het volgrecht wordt traditioneel, en ook door de Europese richtlijn, als verwant aan het auteursrecht gezien. Daarom is de richtlijn geďmplementeerd in de Auteurswet 1912. In overeenstemming hiermee duurt het volgrecht net zo lang als het auteursrecht, nl. tot 70 jaar na het overlijden van de kunstenaar.

Om de administratieve lasten te beperken heeft Nederland gekozen voor de maximale toepassingsdrempel die de EU toestaat. De regeling geldt daarom alleen voor doorverkoop van kunstwerken met een verkoopprijs vanaf € 3.000.

Daarbij gelden de volgende percentages:
4% van het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000
3% van het deel vd verkoopprijs van € 50.000,01 t/m € 200.000
1% van het deel vd verkoopprijs van € 200.000,01 t/m € 350.000
0,5 % van het deel vd verkoopprijs van € 350.000,01 t/m € 500.000
0,25 % van het deel vd verkoopprijs boven € 500.000,01

De volgrechtvergoeding is gemaximaliseerd op € 12.500; deze grens wordt bereikt bij een verkoopprijs van € 2.000.000. De berekeningsgrondslag is de verkoopprijs exclusief belastingen. De regeling geldt ongeacht of er bij de doorverkoop winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden.

BTW-heffing is op de volgrechtvergoedingen niet van toepassing.Links:

Kamerstukken 2004-2005: Aanpassing auteurswet 1912. (PDF)

***
Pictoright (voorheen Beeldrecht) houdt zich onder meer bezig met de inning van het volgrecht.

***
Op de site www.rijksoverheid.nl is meer informatie te vinden.TOP