BACK

Weekly Residuum 410 - februari 2009 B
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


foto © 2009 Koen Nieuwendijk


Ik kan het niet laten, afgeven op de nieuwe spelling. Zit ik heerlijk zwijmelend te lezen over een barbaarse geschiedenis in de Amsterdamse binnenvaart, duikt daar het woord kattenpis op. Nu ben ik al jaren in gesprek met mezelf èn alle spellingsregelingen. Het kostte me moeite om toe te geven, maar sommige van die wijzigingen kunnen bogen op logica. Niet dat dat genoeg is om taal zomaar bij decreet te wijzigen, maar het afschaffen van naamvallen is duizend keer erger. Waarom, wilt u weten? Vanwege verstijving van de geest. De geest moet worden uitgedaagd, op elk denkbaar niveau en voortdurend, anders komt Darwins lieveling, Evolutia, tot de conclusie dat voor het voortbestaan van de soort verdere toename van het verstand niet meer nodig is. Een van de middelen om de geest doorlopend te scherpen is het compliceren van de taalregels. De veteranen onder u herinneren zich dat Van Kooten en De Bie personages creëerden die als eenvoudigen van geest uit zichzelf probeerden zich de taal der weters eigen te maken. Dat is nog een restant van de evolutionaire aanleiding van de toename van onze herseninhoud.

Maar nu dus even zijken over kattenpis. Alle katten pissen, en dat is te ruiken. Als u kattepis ruikt is het in negen van de tien keer van slechts één kat, meestal van een kater trouwens, dus katerpis, en niet katerspis. Katten staan, in tegenstelling tot Engelse bierdrinkers in Amsterdam, nooit met z'n allen te pissen. Dus waar het om gaat is het eenvoudige biologische feit dat ze het allemaal kunnen en het in statistisch opzicht eventueel in mondiaal verband wel met honderdduizend synchroon zullen doen, maar du moment dat u iets ruikt, komt dat van slechts een enkele felix domesticus. De logica in kattepis zonder tussen-n zit hem daarin dat als u iets ruikt u slechts één enkele kat de schuld kunt geven. Waaraan gekoppeld kan worden dat de logica van taalregels die van de ervaring en het gevoel moet volgen, en niet van de statistische kans.

Poezen en katers aller landen, laat u door deze woorden niet weerhouden te proberen het daadwerkelijke zijken om te zetten in woorden, want als u daarin slaagt kon u wel eens van grote waarde zijn voor het blokkeren van de volgende spellingswijziging.

(Parool 17-2-2009, Tachtig jaar historie naar Rotterdam gejaagd)

Zie ook WR 275 - Redt de Taal I en WR 284 - Redt de Taal IIBACK