BACK

Weekly Residuum 435 - december 2015 A
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


foto © 2015 Koen Nieuwendijk

Deze mug heeft 2016 niet gehaald. De foto heb ik op 4 augustus 2015 gemaakt, lang voordat er opschudding ontstond over het zika-virus. Hoe deze mug heet weet ik (nog) niet, maar hij overwintert ergens in het gebouw, oogt heel nietig, wil graag steken, maar is heel schuw, en lastig te vangen.

Ik ben kortelings gegrepen door macro-fotografie, vooral vanwege het drama dat schuilt in sterk vergrote, maar op zich nietige onderwerpen. Ik heb nog een wereld te ontdekken. De mug is nog niet van me af.


Oudejaarsoverwegingen

Wilde Mug Overweegt Goede Voornemens
in de Vorm van een Staakt het Steken
maar vraagt zich af wat dan de zin van het bestaan is,
waarin meegenomen de overweging dat overlevingsdrang
ondergeschikt kan zijn aan de rangorde in de voedselketen,
waaruit voortvloeit dat opofferingsgezindheid als maatstaf van goed doen
hoger kan scoren dan vechten voor je leven.

Tot zover is voor de mug alles duidelijk,
maar zij loopt vast bij het afwegen van de beschikbare opties:
stoppen met het steken van de mens,
maar daarmee als magere mug onaantrekkelijk
worden om door vogeltjes, kikkers en spinnen gegeten te worden,
en zo het voedselketenprincipe geen hout snijdt,
of de dominantie van de menselijke beschaving negeren
en gewoon doorgaan met dat waar de mug goed in is: steken,
met als bijkomend gevolg voortijdig te worden doodgeslagen c.q. vergiftigd,
en dus ook zó de rangorde in de voedselketen wordt verstoord.
Vooralsnog zoekt de mug eerst nog verder naar de zin van het bestaan.
BACK