BACK

Weekly Residuum 430 - april 2013 A
© foto en tekst Koen Nieuwendijk


foto © 2013 Koen Nieuwendijk
Zo is het uiteindelijk niet geworden, een van de redenen om het Rijksmuseum van hieraf van harte te feliciteren met de glorieuze heropening.


Op het punt staand van leer te trekken, moet ik u toch eerst iets bekennen. Lang geleden, het was al wel in deze eeuw, maar daarin gebeurt zoveel dat dat eerste decennium minstens voor twee telt, heb ik onder meer gepleit voor een vergroting van de onderdoorgang, zodat niet alleen fietsers maar ook auto's dwars door de collecties in het Rijksmuseum zich zuidwaarts konden spoeden. Iets minder lang geleden besefte ik dat de puberale drang om dwars te liggen aan mijn onderdoorgangdwaling ten grondslag lag, en gelukkig, neem ik aan althans, hebben mijn tirades (Zie Bericht aan Debatmeester I en II en III) geen enkele invloed uitgeoefend op de uiteindelijke gang van zaken.

Neemt niet weg dat de onderdoorgang voor fietsers, die dus is gehandhaafd, van een grenzeloze bizarriteit is, die alleen aan ons imago in het buitenland kan bijdragen als die lijn ook elders in Amsterdam wordt doorgetrokken. Zodoende heb ik een paar fietsroutes uitgestippeld die door belangrijke gebouwen voeren. We beginnen bij het Centraal Station, noordzijde, en fietsen zuidwaarts naar de Dam, slaan rechtsaf en peddelen het Koninklijk Paleis binnen. Ja, meteen een zware opgave, waarvoor een mountainbike is vereist, maar straks voorzie ik ook in een lichtere route. We maken een rondje op de binnenplaats, gaan verder, verlaten het Paleis aan de achterzijde, slaan rechtsaf en fietsen na vijftig meter nogmaals rechtsaf de Nieuwe Kerk binnen. Hier zijn verder weinig barrières. We verlaten de kerk aaan de Damzijde en rukken op naar de Beurs van Berlage. Ook het trapje op het beursplein houdt ons niet tegen. We verlaten het gebouw aan de zijde die aan het natte Damrak grenst en gaan weer terug naar het Centraal Station, alwaar wij onder het bord met de vertrektijden deze eerste Onderdoorgangkoers beeindigen.


BACK